Dịch Vụ : Cơ Khí, Bảo Trì,Bảo Dưỡng .

+ Nhận Đơn Hàng Gia Công Hàng Loạt (làm bằng máy CNC) hay Nhỏ Lẻ (máy cơ).

+ Nhận Hợp Đồng Bảo Trì, Sữa Chữa Máy Móc Thiết Bị .

Machine Maintenance : Bảo Trì Bảo Dưỡng

bao tri bao duong

Repair Replacement : Sữa Chữa Thay Thế

sua chua thay the

Machine Manufacturing : Cơ Khí Chế Tạo

co khi che tao